PLASTIKOVÁ ZIMA
je verejná medzinárodná súťaž a výstava modelov,
ktorá je každoročne organizovaná
Klubom plastikových modelárov Bratislava.

____________________________________________________________________________________________

Aktuálny ročník:

 

____________________________________________________________________________________________

Predchádzajúce ročníky:

2011
©KPM Bratislava 2004-2013