O NÁS | ČLENOVIA | GALÉRIA | TIPY A TRIKY | SÚŤAŽE | PODKLADY | LINKY | FÓRUM | HOME

Magazín KPM Bratislava


ČÍSLO 6 - vyšlo 12.11.2009


Obsah:
obsah

Magazín stiahni TU
Veľkosť: 19MB
(Magazín je vo formáte PDF, na jeho prezeranie potrebujete Acrobat Reader)

Obsah je chránený autorským zákonom. Magazín je určený na voľné stiahnutie zo stránok KPM Bratislava. Je možné čítať ho v elektronickej, alebo tlačenej podobe. Nie je dovolené kopírovať ani upravovať žiadne jeho časti za účelom ďalšieho použitia. Magazín je nepredajný. Nie je dovolené predávať ho (ani žiadnu jeho časť) v akejkoľvek forme, alebo ho dočasne poskytovať (ani žiadnu jeho časť) za úplatu. Distribúcia prostredníctvom internetu je možná len prostredníctvom umiestnenia odkazu na stiahnutie z domovskej stránky www.kpmbratislava.sk/magazin


ČÍSLO 5 - vyšlo 29.10.2008


Obsah:
obsah

Magazín stiahni TU
Veľkosť: 20MB
(Magazín je vo formáte PDF, na jeho prezeranie potrebujete Acrobat Reader)

Obsah je chránený autorským zákonom. Magazín je určený na voľné stiahnutie zo stránok KPM Bratislava. Je možné čítať ho v elektronickej, alebo tlačenej podobe. Nie je dovolené kopírovať ani upravovať žiadne jeho časti za účelom ďalšieho použitia. Magazín je nepredajný. Nie je dovolené predávať ho (ani žiadnu jeho časť) v akejkoľvek forme, alebo ho dočasne poskytovať (ani žiadnu jeho časť) za úplatu. Distribúcia prostredníctvom internetu je možná len prostredníctvom umiestnenia odkazu na stiahnutie z domovskej stránky www.kpmbratislava.sk/magazin


Chcete mať svoj článok v našom Magazíne? Chcete v ňom inzerovať? Máte nejaké návrhy alebo otázky?
Neváhajte nás kontaktovať: magazin@kpmbratislava.sk


ČÍSLO 4 - vyšlo 8.4.2008


Obsah:
obsah

Magazín stiahni TU
Veľkosť: 27MB
(Magazín je vo formáte PDF, na jeho prezeranie potrebujete Acrobat Reader)

Obsah je chránený autorským zákonom. Magazín je určený na voľné stiahnutie zo stránok KPM Bratislava. Je možné čítať ho v elektronickej, alebo tlačenej podobe. Nie je dovolené kopírovať ani upravovať žiadne jeho časti za účelom ďalšieho použitia. Magazín je nepredajný. Nie je dovolené predávať ho (ani žiadnu jeho časť) v akejkoľvek forme, alebo ho dočasne poskytovať (ani žiadnu jeho časť) za úplatu. Distribúcia prostredníctvom internetu je možná len prostredníctvom umiestnenia odkazu na stiahnutie z domovskej stránky www.kpmbratislava.sk/magazin


Chcete mať svoj článok v našom Magazíne? Chcete v ňom inzerovať? Máte nejaké návrhy alebo otázky?
Neváhajte nás kontaktovať: magazin@kpmbratislava.skČÍSLO 3 - vyšlo 14.11.2007


Obsah:
obsah

Magazín stiahni TU
Veľkosť: 20MB
(Magazín je vo formáte PDF, na jeho prezeranie potrebujete Acrobat Reader)

Obsah je chránený autorským zákonom. Magazín je určený na voľné stiahnutie zo stránok KPM Bratislava. Je možné čítať ho v elektronickej, alebo tlačenej podobe. Nie je dovolené kopírovať ani upravovať žiadne jeho časti za účelom ďalšieho použitia. Magazín je nepredajný. Nie je dovolené predávať ho (ani žiadnu jeho časť) v akejkoľvek forme, alebo ho dočasne poskytovať (ani žiadnu jeho časť) za úplatu. Distribúcia prostredníctvom internetu je možná len prostredníctvom umiestnenia odkazu na stiahnutie z domovskej stránky www.kpmbratislava.sk/magazin


Chcete mať svoj článok v našom Magazíne? Chcete v ňom inzerovať? Máte nejaké návrhy alebo otázky?
Neváhajte nás kontaktovať: magazin@kpmbratislava.skČÍSLO 2 - vyšlo 24.6.2007


Obsah:
obsah

Magazín stiahni TU
Veľkosť: 14MB
(Magazín je vo formáte PDF, na jeho prezeranie potrebujete Acrobat Reader)

Obsah je chránený autorským zákonom. Magazín je určený na voľné stiahnutie zo stránok KPM Bratislava. Je možné čítať ho v elektronickej, alebo tlačenej podobe. Nie je dovolené kopírovať ani upravovať žiadne jeho časti za účelom ďalšieho použitia. Magazín je nepredajný. Nie je dovolené predávať ho (ani žiadnu jeho časť) v akejkoľvek forme, alebo ho dočasne poskytovať (ani žiadnu jeho časť) za úplatu. Distribúcia prostredníctvom internetu je možná len prostredníctvom umiestnenia odkazu na stiahnutie z domovskej stránky www.kpmbratislava.sk/magazin


Chcete mať svoj článok v našom Magazíne? Chcete v ňom inzerovať? Máte nejaké návrhy alebo otázky?
Neváhajte nás kontaktovať: magazin@kpmbratislava.skČÍSLO 1 - vyšlo 26.2.2007


Obsah:
obsah

Magazín stiahni TU
Veľkosť: 7MB
(Magazín je vo formáte PDF, na jeho prezeranie potrebujete Acrobat Reader)

Obsah je chránený autorským zákonom. Magazín je určený na voľné stiahnutie zo stránok KPM Bratislava. Je možné čítať ho v elektronickej, alebo tlačenej podobe. Nie je dovolené kopírovať ani upravovať žiadne jeho časti za účelom ďalšieho použitia. Magazín je nepredajný. Nie je dovolené predávať ho (ani žiadnu jeho časť) v akejkoľvek forme, alebo ho dočasne poskytovať (ani žiadnu jeho časť) za úplatu. Distribúcia prostredníctvom internetu je možná len prostredníctvom umiestnenia odkazu na stiahnutie z domovskej stránky www.kpmbratislava.sk/magazin


Chcete mať svoj článok v našom Magazíne? Chcete v ňom inzerovať? Máte nejaké návrhy alebo otázky?
Neváhajte nás kontaktovať: magazin@kpmbratislava.sk

Späť