Ihly z pohľadu modelára

Možno sa na prvý pohľad zdá, že ihly patria na injekčnú striekačku v ordinácii a nie na stoly našich hobby kútikov. Opak je však pravdou a tieto, pre mnohých odpudzujúce, kovové trubičky sú nevyhnutnou súčasťou našeho modelárskeho života.

Nasledujúci text nebude pojednávať o ich konkrétnom použití, ktoré najbežnejšie býva na hlavne zbraní, rôzne snímače tlaku (tzv. pitotky) či náhrada rôznych teleskopických sústav, ale zameria sa na uvedenie hlavných údajov, rozdelenie a sumarizáciu typov ihiel u nás dostupných a používaných.

Ihly do injekčných striekačiek Chirana Vonkajší priemer Doporučenie na zbrane
Farba
Priemer
Rozmer
Iný rozmer
Iný rozmer
1/32 mm
1/48
mm
1/72 mm
1/32 mm
1/48 mm
1/72
mm
Inzulin
0,3
0,3x8
10
14
22
7,62 mm
Oranžová
0,5
0,5x20
0,5x25
0,5x16
16
24
36
7,62 mm
12,7 mm
Modrá
0,6
0,6x25
0,6x30
19
29
43
12,7 mm
Fialová
0,65
0,65x30
21
31
47
20 mm
Čierna
0,7
0,7x35
0,7x40
0,7x30
22
34
50
7,62 mm
20 mm
30 mm
Zelená
0,8
0,8x40
26
38
58
12,7 mm
30 mm
Žltá
0,9
0,9x40
29
43
65
20 mm
Ružová
1,2
1,2x40
38
58
86
30 mm

Jednotlivé ihly:

Farba ihly Ružová
Vonkajší priemer mm 1,2
Označenie 1,2 x 40
Iná dĺžka N/A
Iná dĺžka N/A
Vonkajší priemer 1:32 mm 38
Vonkajší priemer 1:48 mm 58
Vonkajší priemer 1:72 mm 86
Dovnútra možno zasunúť ihlu žltá

Farba ihly Žltá
Vonkajší priemer mm 0,9
Označenie 0,9 x 40
Iná dĺžka N/A
Iná dĺžka N/A
Vonkajší priemer 1:32 mm 29
Vonkajší priemer 1:48 mm 43
Vonkajší priemer 1:72 mm 65
Dovnútra možno zasunúť ihlu modrá

Farba ihly Zelená
Vonkajší priemer mm 0,8
Označenie 0,8 x 40
Iná dĺžka N/A
Iná dĺžka N/A
Vonkajší priemer 1:32 mm 26
Vonkajší priemer 1:48 mm 38
Vonkajší priemer 1:72 mm 58
Dovnútra možno zasunúť ihlu Oranžová

Farba ihly Čierna
Vonkajší priemer mm 0,7
Označenie 0,7 x 35
Iná dĺžka 0,7 x 40
Iná dĺžka 0,7 x 30
Vonkajší priemer 1:32 mm 22
Vonkajší priemer 1:48 mm 34
Vonkajší priemer 1:72 mm 50
Dovnútra možno zasunúť ihlu N/A

Farba ihly Fialová
Vonkajší priemer mm 0,65
Označenie 0,65 x 30
Iná dĺžka N/A
Iná dĺžka N/A
Vonkajší priemer 1:32 mm 21
Vonkajší priemer 1:48 mm 31
Vonkajší priemer 1:72 mm 47
Dovnútra možno zasunúť ihlu N/A

Farba ihly Modrá
Vonkajší priemer mm 0,6
Označenie 0,6 x 25
Iná dĺžka 0,6 x 30
Iná dĺžka N/A
Vonkajší priemer 1:32 mm 19
Vonkajší priemer 1:48 mm 29
Vonkajší priemer 1:72 mm 43
Dovnútra možno zasunúť ihlu N/A

Farba ihly Oranžová
Vonkajší priemer mm 0,5
Označenie 0,5 x 20
Iná dĺžka 0,5 x 25
Iná dĺžka 0,5 x 16
Vonkajší priemer 1:32 mm 16
Vonkajší priemer 1:48 mm 24
Vonkajší priemer 1:72 mm 36
Dovnútra možno zasunúť ihlu Inzulínka

Farba ihly Inzulinka
Vonkajší priemer mm 0,3
Označenie 0,3 x 8
Iná dĺžka N/A
Iná dĺžka N/A
Vonkajší priemer 1:32 mm 10
Vonkajší priemer 1:48 mm 14
Vonkajší priemer 1:72 mm 22
Dovnútra možno zasunúť ihlu N/A

 

 

     

Text a foto: Vladimír Adame 2005

Späť

 
©KPM Bratislava 2004-2005