PLASTIKOVÁ ZIMA
2016
Žiacke a juniorské kategórie
Pupils and Juniors
Výsledkové listiny:
Súťažné kategórie
Špeciálne ceny
     
  3. miesto 2. miesto 1. miesto  
Mladez-PZ16-001
Mladez-PZ16-002
Mladez-PZ16-003
Mladez-PZ16-004
Mladez-PZ16-005
Mladez-PZ16-006
Mladez-PZ16-007
Mladez-PZ16-008
Mladez-PZ16-009
Mladez-PZ16-010
Mladez-PZ16-011
Mladez-PZ16-012
Mladez-PZ16-013
Mladez-PZ16-014
Mladez-PZ16-015
Mladez-PZ16-016
Mladez-PZ16-017
Mladez-PZ16-018
Mladez-PZ16-019
Mladez-PZ16-020
Mladez-PZ16-021
Mladez-PZ16-022
Mladez-PZ16-023
Mladez-PZ16-024
Mladez-PZ16-025
Mladez-PZ16-026
Mladez-PZ16-027
Mladez-PZ16-028
Mladez-PZ16-029
Mladez-PZ16-030
Mladez-PZ16-031
Mladez-PZ16-032
Mladez-PZ16-033
Mladez-PZ16-034
Mladez-PZ16-035
Mladez-PZ16-036
Mladez-PZ16-037
Mladez-PZ16-038
Mladez-PZ16-039
Mladez-PZ16-040
Mladez-PZ16-041
Mladez-PZ16-042
Mladez-PZ16-043
Mladez-PZ16-044
Mladez-PZ16-045
Mladez-PZ16-046
Mladez-PZ16-047
Mladez-PZ16-048
Mladez-PZ16-049
Mladez-PZ16-050
Mladez-PZ16-051
Mladez-PZ16-052
Mladez-PZ16-053
Mladez-PZ16-054
Mladez-PZ16-055
Mladez-PZ16-056
Mladez-PZ16-057
Mladez-PZ16-058
Mladez-PZ16-059
Mladez-PZ16-060
Mladez-PZ16-061
Mladez-PZ16-062
Mladez-PZ16-063
Mladez-PZ16-064
Mladez-PZ16-065
Mladez-PZ16-066
Mladez-PZ16-067
Mladez-PZ16-068
Mladez-PZ16-069
Mladez-PZ16-070
Mladez-PZ16-071
Mladez-PZ16-072
Mladez-PZ16-073
Mladez-PZ16-074
Mladez-PZ16-075
Mladez-PZ16-076
Mladez-PZ16-077
Mladez-PZ16-078
Mladez-PZ16-079
Mladez-PZ16-080
Mladez-PZ16-081
Mladez-PZ16-082
Mladez-PZ16-083
Mladez-PZ16-084
Mladez-PZ16-085
Mladez-PZ16-086
Mladez-PZ16-087
Mladez-PZ16-088
Mladez-PZ16-089
Mladez-PZ16-090
Mladez-PZ16-091
Mladez-PZ16-092
Mladez-PZ16-093
Mladez-PZ16-094
Mladez-PZ16-095
Mladez-PZ16-096
Mladez-PZ16-097
Mladez-PZ16-098
Created using LightBox Video Web Gallery Creator