Nitovanie - T.Juriga

 


 

Základom pre nitovanie je okrem dobrých výkresov a nitovadla aj nitovacie "pravítko". Vhodný materiál na jeho výrobu sú známe plastové výstuže každej novej košele. Z nich vyrežeme obdĺžnik rozmerov cca 1x15 cm, pričom dbáme na to, aby jeho strany boli čo najrovnejšie. V pozdĺžnom smere si pravítko narýhujeme s hranou rovnobežnými linkami v rôznych odstupoch. Takto si môžeme vyrobiť niekoľko pravítok tak, aby sme pokryli širšiu škálu jednotlivých rozostupov "prúdov" nitov.

 
 
 

 

Nitovadlo môžme mať jednak "priemyselne" vyrábané, ako aj podomácky zostrojené z ozubeného kolečka z hodiniek.

 

 

Primeraným tlakom na nitovadlo "natiahneme" prvé linky nitov. Pri ťahaní ďalších využijeme ryhovanie pravítka, čím si zabezpečíme potrebné rozostupy.

 

Pozn: uvedený postup je možné s úspechom použiť na rovných plochách. Pri oblých a komplikovaných tvaroch je nutné ako vodiaci prvok použiť napr. hrubú pásku alebo (pri dostatku odvahy) nitovať "od ruky".

 
Text a foto: V.Begera
 
©KPM Bratislava 2004-2005