Plastové nádobky "Bralenky" v rukách modelára

 

Potrebujete si zjednodušiť prácu pri striekaní?
Pripravte si nariedenú farbu okamžite k použitiu.
 
Najskôr si zakúpime potrebné množstvo plastových nádobiek - "Braleniek".

 

 

 

Do nádobiek nariedime farbu priamo k použitiu.
Najlepšie originálnym riedidlom a pomer podľa svojich skúseností.
Ešte napísať nezmývateľou fixkou farbu a pomer riedenia a máme to pripravené k použitiu.
 

Pred použitím stačí uzavretú nádobku len zľahka premiešať pretrepaním v ruke a stačí kvapnúť potrebné množstvo farby priamo do striekacej pištole.
Po ukončení striekania stačí utrieť hrdlo nádobky a dobre zaskrutkovať uzáver.
A farba je pripravená na ďalšie použitie.
Pozor, tieto nádobky sú vhodné len na farby akrylové a Gunze rady Mr.Color.
Na syntetické farby nedoporučujeme - vyschýňajú.
 
 
Aktualizácia 01/09/2005
 
 

A prax ukáže, že občas treba niečo vylepšiť.
Tento popis nezmýtaľnou fixkou je síce efektný, ale úplne nesprávny.

 
 
Stále som nevedel, prečo pri striekaní občas stihnem zašpiniť model svojimi otlačkami prstov.
A ajhľa, stačí trochu riedidla a popis na namiesto na Bralenke je na mojom prste.
A o chvíĺu aj na modeli.
 

Takže takto to treba robiť správne. Popis na Bralenke, vždy na tom mieste, kde ju nechytáme...
 

Text a foto: Vladimír Adame 2005

Späť

 
©KPM Bratislava 2004-2005